Intervju: Zdenko Tomanovic
 

Autor: Blažo Davidović, Objavljeno: 13-06-2007 18:37

Pregledano : 10177    

Favoriti : 129

Zdenko Tomanović

Intervju: Zdenko Tomanovic, poznati srbijanski odvjetnik i pravni savjetnik Slobodana Milosevica, o tijeku sudjenja pri haskom Tribunalu, strategiji obrane bivseg srbijanskog i jugoslavenskog predsjednika, medjunarodnom pravu...

 
PITANJE: Molim vas za kraci prikaz vase biografije

ODGOVOR:

Imam 46 godina i preko 23 godine radnog staža. Maja 1980 godine počeo sam da radim u sudu gdje sam proveo preko 13 godina. Bio sam krivični sudac a nakon toga sam otišao u odvjetnistvo. Vodim odvjetnicku kancelariju u kojoj radi veci broj advokata. Osim krivicnim pravom moja kancelarija bavi se i drugim granama prava.

 

PITANJE: Koji od vasih klijenata bi mogli biti zanimljivi za hrvatsku javnost?

ODGOVOR:

Zaista vec dugi niz godina moja kancelarija za klijente ima veliki broj pravnih i fizickih lica koji su nešto poznatiji javnosti.Osim mog najpoznatijeg ,aktuelnog klijenta Slobodana Miloševića koga zastupam pred sudom u Hagu za ovaj razgovor pomenuo bih samo dva koja bi hrvatskoj javnosti mogli da budu poznati.

Jedan je sadašnji konzul Srbije i Crne Gore u Hrvatskoj gospodin Vladimir Nikolić. On je verovatno jedan od onih političkih protivnika Miloševića koji je naviše proveo u zatvoru u vreme kada je moj sadašnji klijent,gospodin Milošević bio na vlasti. Vladimira Nikolića, sam branio 1999.godine u politički montiranom krivičnom procesu koji je bio vođen protiv njega. Nikolic je potpuno nevin proveo čak 13 meseci u zatvoru i izašao je iz zatvora tek posle promena u Srbiji oktobra 2000. godine.

Slobodan MiloševićNjegovo delovanje, zatim razobličavanje pravnog skandala oko njegovog hapšenja i sudjenja tokom kojeg se promenilo čak 13 sudija, bio je nesumljivo najjači udarac koji je neko zadao tadašnjoj službi DB i sudstvu.Ne znam da je bilo koji drugi politički protivnik mog sadašnjeg klijenta gospodina Milosevica ,proveo toliko u zatvoru.

Za hrvatsku javnost možda je interesantan i moj skorašnji klijent Borislav Mikelić koji je osuđen u Hrvatskoj na visoku zatvorsku kaznu.Upravo je sada u toku postupak koji je pokrenut po zahtevu Hrvatske za ekstradiciju Mikelića. Skoro sam siguran da će jugoslovenske vlasti taj zahtev odbiti jer je takav zahtev suprotan našim zakonima i Ustavu .

 

PITANJE: Kakav je vas profesionalni sstatus u odnosu na Slobodana Milosevica?

ODGOVOR:

U Hagu imam status Miloševićevog pravnog savetnika pred sudom u Hagu. To je forma do koje se došlo u situaciji kada Milošević koristi svoje pravo da se sam brani, da sam bude u sudnici ali da ima i savetnike.

 

PITANJE: Kada ocekujete da ce se zavrsiti postupak optuznice?

ODGOVOR:

Kada se ima u vidu celokupna strategija tužilaštva u Hagu onda je zaista teško proceniti kada će biti završen postupak optužnice. Za sada oni imaju svega negde oko 30 radnih dana ali ako se ima u vidu da tužilaštvo planira da pozove još oko 150 svedoka onda nema nikakve dileme da će tužilaštvo tražiti produžetak tog roka. Tako da je završetak postupanja po optužnici tužilaštva neizvestan.

 

PITANJE: Molim vas da prokomentirate dosadasnji tok sudjenja Slobodanu Milosevicu

ODGOVOR:

Moje mišljenje je da tužioci koji vode postupak protiv Miloševića nisu dorasli značaju ovog celog predmeta i postupka . Tužilaštvo je proglašavalo suđenje Miloševiću kao suđenje stoleća ali s druge strane svojim postupanjem, pre svega svojom politizacijom i svojom pravnom strategijom je dovelo u pitanje postojanje fer suđenja kada je u pitanju Milošević. Naime tužilaštvo je do sada dostavilo S. Miloševiću i meni kao njegovom pravnom savetniku više od 520 000 stranica raznih izjava svedoka, raznih dokumenata i preko 1000 video kaseta, nekoliko stotina DVD-a , nekoliko stotina CD-ova, nekoliko stotina audio kaseta. To je tolika količina materijala da bi Miloševiću bilo potrebno najmanje 2 godine da samo jednom pročita te sve materijale koje je dobio od tužilaštva. Ako Milošević ništa drugo ne bi radio nego samo čitao intenzivno tužilačke materijale po 10 sati dnevno onda on može da pročita 600 stranica dnevno ili godišnje oko 220 000 stranica. To znači da za dve godine ne bi mogao da pročita čak ni ono što je do sada dobio od tužilaštva.A gde su analize,razgovori sa advokatom, odmori, jelo, video materijali itd. Glomaznom i veoma haotičnom strategijom dokazivanja navodne Miloševićeve odogovornosti za tri rata,tužilaštvo je učinilo da u ozbiljniji sukob dođu dva pravna načela,odnosno dva veoma bitna prava koji su osnov za postojanje pravičnog suđenja. S jedne strane pravo na suđenje u razumnom roku a s druge strane nemogućnost da to pravo bude usklađeno sa pravom na adekvatno vreme za pripremu odbrane.

Jer da bi pravo na odbranu imalo istinski smisao, svaki optuženi pa i Milošević treba da ima dovoljno vremena na raspolaganju i odgovarajuće uslove za pripremu svoje odbrane. Pravo na adekvatno vreme i uslove za pripremu odbrane je važan aspekt osnovnog principa jednakosti oružja tj. principa u kome i odbrana i tužilaštvo moraju da budu tretirani na isti način, u svim fazama postupka obuhvatajući čak i vreme pre suđenja i vreme tokom suđenja.

Negde nakon jedne trecine slučaja za Kosovo, dok je još trajalo suđenje za Kosovo tužilaštvo je počelo da dostavlja desetine i desetine hiljada stranica koje su se odnosile na Bosnu i Hrvatsku. Okrivljeni naravno nije mogao paralelno učestvovati i spremati se za suđenje za Kosovo i pripremati se za buduće sudjenje za Bosnu i Hrvatsku, a od kraja sudjenja za Kosovo do pocetka suđenja za Hrvatsku i Bosnu prošlo je svega dve nedelje.

To što je optuženi izabrao nesporno pravo da se brani sam ne sme da bude razlog da mu se uskraćuje njegovo drugo pravo tj. pravo na adekvatno vreme za pripremu odbrane.

Naravno tu postoji čitav niz inovacija u pravu koje je pokušalo tužilaštvo da uvede a koji nisu budućnost međunarodnog krivičnog prava. Uzmite recimo činjenicu da je tužilaštvo skoro dve trećine svedoka kada je u pitanju kosovska optužnica prošetalo kroz sud primenom jednog pravila 92 bis gde su svedoci svedočili ne usmeno nego putem svojih pismenih izjava. I sada se svedočenje svedoka o najtežim krivičnim delima kao što su genocid i druga krivična dela, de facto vrši bez glavnog ispitivanja jer svedoci koji dolaze pred sud svedoče putem sažetka svoje izjave ili putem pismene izjave koju su dali tužilaštvu. Time tužilaštvo direktno narušava i pravo na javnu raspravu jer javnost ima pravo da zna šta svedoci svedoče i ima pravo da zna kako se pravda primenjuje. To uostalom garantuju mnogi međunarodni standardi. Naravno i optuženi ima pravo da čuje javno u svom prisustvu dokaz protiv njega a ne samo da mu oni budu stavljeni u pismenoj formi. Između ostalog, u situaciji kada ne postoji glavno ispitivanje, teško je osporavati kredibilitet svedoka.

Ovakav pristup tužilaštva je štetan za budućnost međunarodnog krivičnog prava posebno kada postoje pojedini aspekti samog suda koji predstavljaju napredak u zaštiti prava optuženih.

 

PITANJE: Kakav je vas stav prema institutu "zasticenih svjedoka"?

ODGOVOR:

Zdenko TomanovićKatergorija zaštićenih svedoka nesumnjivo je neophodna u ovakvim suđenjima. To je uostalom i iskustvo mnogih država sveta. Međutim, tužilaštvo taj institut neselektivno primenjuje.Veliki procenat svedoka koji dolaze pred Miloševića figuriraju kao zaštićeni svedoci sve do dana svedočenja a onda tužilaštvo obaveštva sud da svedok ne traži zaštitu. To se dešavalo toliko puta da se može reći da tužilaštvo često iskrivljuje svrhu postojanja tog instituta. Kategorija zaštićenih svedoka u slučaju Miloševića je nešto što veoma otežava rad na pripremanju unakrsnog ispitivanja jer se izjave i podaci o zaštićenim svedocima, dostvaljaju odbrani svega 10 dana pre njihovog pojavljivanja u sudu. Jako je teško za to kratko vreme prikupiti podatake koji se odnose na događaje o kojima svedoči taj svedok, te podatke koji se tiču njegovog kredibiliteta posebno onda kada u toku jednog dana svedoče po tri takva svedoka .

 

PITANJE: Da li je Milosevic zapravo unaprijed osudjen?

ODGOVOR:

Pre početka suđenja i tokom suđenja dato je mnogo izjava o Miloševićevoj krivici od strane moćnih društvenih grupa i zvaničnika tužilaštva i raznih državnika. U mojoj državi misle da je presuda protiv Miloševića već unapred doneta tako da na taj način i posmatraju celo suđenje u Haškom tribunalu kao jednu formu koja je potrebna da se odradi da bi se saopštila unapred doneta presuda. Takav stav je između ostalog proizvod i delovanja samog tužilaštva. Ja sam pitao veliki broj stranih novinara sa kojima sam razgovarao u Hagu i ovde u Srbiji da li veruju u mogućnost fer suđenja protiv Miloševića i interesantno je da su svi na to moje pitanje odgovarali sa osmehom stavljajući do znanja da ne veruju.

Jezikom pravnika najvažniji deo prava na pravično suđenje je pretpostavka nevinosti dok se suprotno ne dokaže.

 

PITANJE: Koji je do sada,po vasem misljenju,bio najnezgodniji svjedok?

ODGOVOR:

Najnezgodniji svedoci su oni naravno koji ne govore istinu a takvih je bilo zaista dosta. Međutim, ja nemam običaj da komentarišem iskaze svedoka.

 

PITANJE: Kako usporedjujete proces protiv Milosevica s ostalima koji se vode pred sudom u Haagu?

ODGOVOR:

S jedne strane to je najvažniji i najobimniji sudski proces u Hagu jer Miloševiću se stavljaju na teret svi događaji na Kosovu, u Bosni i u Hrvatskoj.

Milošević je bio prvi optuženik u Hagu koji je javno saopštio sudu da ga ne priznaje, prvi je izabrao pravo da se brani sam, prvi kome je dato pravo na dve nedelje da pripremi odbranu za Hrvatsku i Bosnu, prvi kome je unapred ograničeno vreme da ispituje pojedine svedoke, i bice prvi koji ce pred sud dovesti za svedoke lica najvišeg ranga u pojedinim državama. Njegov predmet se ipak ne može porediti sa drugim predmetima.

 

PITANJE: Kada ce zapoceti postupak obrane?

ODGOVOR:

Kako sada stoje stvari sudsko veće je odredilo da će nakon 3 meseca od završetka slučaja optužbe početi slučaj odbrane. Ukoliko tužilaštvo završi svoj slučaj u martu ili aprilu mesecu onda je lako izračunati kada će početi slučaj odbrane.

 

PITANJE: Kakva je strategija Miloseviceva tima?

ODGOVOR:

O tome u ovom trenutku ne bih želeo da govorim iz razumljivih razloga.

 

(intervju objavljen prije smrti Miloševića)

   
Citirajte članak na vašem website
Favorizirano
Ispis
Pošalji prijatelju
Slični sadržaji

Komentari korisnika  
 

Prosječna ocjena korisnika

   (0 Glas(ova))

 


Dodajte Vaš komentar
Ime
Naslov  
 
Komentar
 
Dostupni znakovi: 1000
 
  Mathguard sigurnosno pitanje:
 X     1BW   
8F   3  Y   W4I
 P  QD6  RDM   
 O   L   R  AHC
OMI     PDI   
   
   

Nema komentaramXcomment 1.0.9 © 2007-2015 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

Prijava

 
Posjetitelja: 25201906
 


Fatal error: Call to undefined function josmainbody() in /home/daylinei/public_html/templates/ja_rutile/index.php on line 371